Kaartmateriaal

Visiekaart

Een visiekaart geeft ideeën weer. Vaak worden hierbij pijlen en icoontjes gebruikt. Met steekwoorden worden belangrijke elementen aangeduid en ook arceringen kunnen een beeld verduidelijken.

Plankaart

Plankaarten zijn er in allerlei soorten en maten. Van grootschalige gebiedsontwikkelingen tot de uitwerking van een verkeersaansluiting. Hiervoor kan bijvoorbeeld een technische uitwerking in autocad als ondergrond worden gebruikt. Arceringen worden daarbij weggelaten, kleuren en structuren verhelderen het beeld. Zo wordt een lastige tekening voor veel meer mensen leesbaar.

Beeldstructuurkaart

Een beeldstructuurkaart is een vereenvoudigde weergave van een topografische kaart. Het helpt karakteristieken in een gebied in beeld te brengen. Zo is in 1 oogopslag de opbouw van het landschap inzichtelijk gemaakt.

error: Content is protected !!