Portfolio

Hieronder tref je een overzicht aan van verschillende projecten en visuals die ik heb mogen uitwerken.
Soorten: praatplaat, vogelvlucht, visuele instructie, illustratie, doorsnede, animatie en meer.

Ben je benieuwd naar waarom visuals zo goed werken en wat ze je opleveren? Kijk dan eens hier.

Als je eerst op zoek bent naar welke soorten visuals er zijn, dan raad ik je aan eens op de pagina soorten visuals te kijken.

Bovenstaande tekening is gemaakt ter ondersteuning van een opgestelde agenda voor een groen herstel van Drenthe na corona. Het kan anders en nu hebben we de kans om het gelijk groener aan te pakken. Het stuk is aangeboden aan de provincie om het ook daar op de agenda te zetten. De tekening is 2m lang geworden en nog groter afgedrukt.

Soort visual:
Beeldverhaal

Doel:
Versterking verhaal

In Zuidwest Drenthe liggen een groot aantal bijzondere locaties waar kinderen stoer in en met de natuur kunnen spelen. Maar hoe kun je kinderen vertellen waar ze die kunnen vinden? Hiertoe hebben we een schatkaart gemaakt. Een vogelvlucht van zuidwest Drenthe met hierop de locaties van de speelmogelijkheden. Met detail-tekeningen zijn de verschillende soorten van spelen op de kaart weergegeven. Inmiddels zijn kaarten voor heel Drenthe gemaakt.

Soort visual:
Vogelvlucht, beleefkaart

 

Doel: 
Voorlichting, promotie regio

Een webinar geven is spannend. Je hoopt dat het je klanten oplevert en dat je klanten iets gaan doen met wat je in het webinar vertelt. Vaak is er een aanbieding aan verbonden. Je wilt dat mensen hierop ingaan. Maar ze twijfelen wellicht nog. Door een visuele samenvatting van je webinar te laten maken kun je je potentiële klanten nog wat nasturen. En iedereen vind het leuk cadeautjes te ontvangen. Dit kan de doorslag betekenen om toch in te gaan op je aanbieding.

Soort visual:
Beeldverhaal

 


Doel:
Potentiële klanten overtuigen of langer vasthouden

Je huisdier is je dierbaar. We leggen hun slapende koppies of gekke capriolen niet voor niets in veel foto’s vast. Dit is een digitale tekening. Eens wat anders dan een foto en ook prima geschikt als illustratie bij artikelen of een uitleg van oefeningen.

Soort visual:
Realistisch

Doel:
Herinneringen voor later

Ons landschap is natuurlijk ook niet van de ene op de andere dag ontstaan. Welke processen hebben ervoor gezorgd dat ons landschap zich is gaan vormen? En wat heeft ervoor gezorgd dat het er uitziet zoals we het nu herkennen. Een van die processen is weergegeven in deze visual.

Soort visual:
Artist impression

 
Doel:
Vertellen geschiedenis
Wat zegt de klant:

Beeld zegt vaak meer dan 1000 woorden. Dat was dan ook de reden om Anoula in te schakelen. Voor mijn klanten zocht ik een heldere visual. Anoula heeft genoeg aan een korte breefing. En vertaalde mijn verhaal in een heldere plaat. Anoula weet de juiste sfeer te pakken. Dank je wel daarvoor!

Jolanda Wicherson

Businesscoach

Het Drentsche Aa gebied is een bijzonder landschap met beekdalen. Ook dit gebied staat onder druk van schaalvergroting, invloeden op de waterkwaliteit en natuurwaarden verdwijnen als er niks gebeurt. Prolander werkt op verschillende plekken aan dit beekdalsysteem. Om het verhaal en nut en noodzaak van projecten te verduidelijken zijn diverse beelden gemaakt.

Soort visual:
Artist impression, doorsnede

 
Doel:
Verhaal nut en noodzaak project vertellen

Het watersysteem rond de Dalfserveldwetering is veranderd. Daartoe is een gemaal langs de Overijsselse Vecht herbouwd en is de wetering ingericht als verbindende watergang voor onder andere de otter. Inmiddels is het project afgerond. Op het ontworpen paneel is informatie weergegeven over het gemaal, de
waterhuishouding van het gebied en de ecologische voorzieningen die zijn toegepast. Dit is samengevat in een vogelvlucht.

Soort visual:
Vogelvlucht, infopaneel

 

Doel:
Voorlichting / educatie
Draagvlak / begrip vormen bij inwoners en bezoekers gebied

Digitaal tekenen biedt veel voordelen. Toch het beeld van authentiek tekenwerk, want dat is het ook nog maar dan met een digitaal potlood, maar ook de mogelijkheid snel dingen aan te kunnen passen.

Soort visual:
Artist impression

Doel:
Vaardigheden verbreden

Als instructeur wil je graag dingen uitleggen. Maar als cursist is het soms veel informatie om te onthouden en zou je wel eens wat terug willen lezen. Hond en Harmonie wil graag wat mee kunnen geven. We hebben daarom een instructie in afbeeldingen gemaakt.

Soort visual:
Realistisch

Doel:
Instructie verduidelijken

3D modellen geven snel veel inzicht.

Soort visual:
3D model

Wat zegt de klant:
"Wij hadden een idee, Anoula het talent er iets moois van te maken.Anoula heeft eerst goed naar onze wensen geluisterd. Vervolgens heeft ze haar kennis, kunde en creativiteit ingezet voor een prachtig resultaat! "
Marloes van Schooten
toeristisch regisseur Zuidwest Drenthe

Op de voormalige locatie van museum de Koloniehof ligt nog altijd een fraaie tuin. Met een nieuw initiatief wordt hier een beleeftuin van gemaakt. Om de onderdelen en ligging van paden te verduidelijken is een beleefkaart getekend voor deze locatie.

Soort visual:
Vogelvlucht, beleefkaart

Doel:
Verduidelijken beleeftuin

Illustraties bij artikelen, voor boeken, voor je project of rapport, ook dat kan. De beeldbank raakt meer en meer gevuld, dus vraag gerust wat er al te krijgen is.

Soort visual:
Realistisch

Doel:
Beeldbank

Het gebied De Lethe is een gebied van Staatsbosbeheer en vormt een ecologische zone naar Duitsland. Ter versterking van de ecologie worden de oevers van de aanwezige sloot aangepast en worden poelen aangelegd. De realisatie is minder snel gegaan dan verwacht. Daarmee ontstonden zorgen bij bewoners. Door middel van een presentatie voor bewoners op een bewonersavond werden vragen beantwoord. Omdat technische tekeningen en profielen voor veel mensen abracadabra zijn, zijn deze tekeningen vertaald naar leesbare kaarten.

Soort visual:
Cartografie, artist impression

 Doel:
Draagvlak / begrip vormen bij inwoners en bezoekers gebied, Ondersteuning van organisaties in hun verhaal

In de Kop van overijssel en de zuidwestelijke hoek van Drenthe liggen meerdere nationale parken en kleinere natuurgebieden. Het is een unieke combinatie van verschillende natuur en landschappen binnen één regio. Om dit te promoten is een stuk opgenomen in het regiomagazine. In plaats van de kaart Stoer buitenspelen te gebruiken, is de kaart uitgebreid met de besproken natuurgebieden.

Soort visual:
Vogelvlucht

 

Doel:
Voorlichting, promotie regio

Wanneer mensen schade aan de woning vermoeden veroorzaakt door bodemdaling door gaswinning, kunnen ze contact opnemen met de commissie. Medewerkers gaan dan langs en lichten hierbij toe hoe bodemdaling door gaswinning ontstaat. Van het proces van de gaswinning tot welke gevolgen dit zou kunnen hebben. Om dit verhaal niet keer op keer te vertellen is ervoor gekozen dat deel van het verhaal weer te geven in een animatie.

Soort visual:
Animatie

 Doel:
Voorlichting / educatie, werk vergemakkelijken van de medewerkers, tijdwinst

In het verleden heb ik een vogelvlucht geschetst ter illustratie van een rapport over ontwikkelingen in en om Delfzijl. Deze vogelvlucht is min of meer het beeldmerk van het project geworden. In de tijd na deze schets heeft het project zich verder ontwikkeld, zijn er dingen veranderd, dingen weggevallen, dingen bijgekomen. Om de juiste informatie op de tekening weer te geven, is een nieuwe variant getekend. De vogelvlucht is onder andere gebruikt als praatplaat in het paviljoen van de gemeente op het nautische evenement Delfsail.

Soort visual:
Vogelvlucht

Doel:
Voorlichting, overtuigings-kracht tbv een subsidie-aanvraag. Draagvlak / begrip vormen bij inwoners

Na jaren bouwen, is het gebied rond De Centrale As klaar. De Hege Diken is een tijdlang een gronddepot geweest, nu is het ingericht als een natuurgebied. Door studenten is er een vogelkijkhut gebouwd. In deze hut zijn info-panelen met voorkomende soorten opgehangen. RO visuals heeft studenten begeleid bij het ontwerpen van de infopanelen en de tekeningen van de vogels geleverd.

Soort visual:
Realistisch

Doel:
Voorlichting / educatie, draagvlak / begrip voor ontwikkelingen

Wat zegt de klant:
"Anoula heeft zich veel verschillende visualisatie-technieken eigen gemaakt, waardoor zij voor ieder ruimtelijk project of vraagstuk de communicatie met de omgeving kan ondersteunen. Ze is zeer creatief en heeft een eigen stijl ontwikkeld, die goed past bij projecten in het landelijke gebied met verschillende type stakeholders. De visualisaties die Anoula maakt zijn altijd kleurrijk, natuurgetrouw, enthousiast en toegankelijk, waardoor je in je project een overtuigende en inspirerende boodschap kan overbrengen."
Carolien van der Ziel
Ecoloog

In de gemeente Westerveld is veel te beleven. Op het gebied van cultuur, wandelen, etc. Er is een set kaarten gemaakt per thema met handige adressen en een vogelvluchtkaart van de gemeente. Per thema zijn accenten aangepast.

Soort visual:
Vogelvlucht, beleefkaart

Doel:
Toeristen informeren

Ineens zijn we allemaal in een ongekende crisis beland. Wereldwijd zitten mensen thuis, blijven we zoveel mogelijk binnen. Voor velen is dat een uitdaging en de verveling slaat toe. Om daar in ieder geval voor een korte tijd iets aan te doen, heb ik een kleurplaat gemaakt met weetjes over een aantal dieren. Leuk bezig en educatief in een.

Soort  visual:
Artist impression, realistisch

Doel:
Bezigheden in ongekende tijden

Rond de Regge vinden nieuwe ontwikkelingen plaats. Onder andere om de natuurwaarden te bevorderen. Oude meanders worden weer teruggebracht, er worden poelen aangelegd voor amfibieën, maar ook recreatief medegebruik krijgt er een plek. Keuzes in het ontwerp zijn uitgetekend in een technisch profiel. Maar die profielen zijn niet voor iedereen goed leesbaar. Daarom zijn ze bewerkt, gekleurd, voorzien van mensen, voertuigen en/of dieren.

Soort visual:
Artist impression, doorsnede

Doel:
Draagvlak, herkenning van input van betrokken organisaties, meer inzicht in het ontwerp en ontwerpkeuzes

Offertes bevatten vaak veel informatie. Onderdelen worden nauwkeurig beschreven om zo opdrachten te bemachtigen. In een infographic kan deze informatie worden samengevat. Samen vormen ze een krachtig aanbod en wekken vertrouwen bij potentiële opdracht-gevers. Elke offerte en elke opdracht is anders. Maatwerk beeldmateriaal is een smaakmaker in deze offertes.

Soort visual:
Infographic

Doel:
Opvallen, (Visuale) verbinding maken tussen project en organisatie en betrokkenen
Overzicht in offerteonderdelen

Een beeldstructuurkaart is een vereenvoudigde weergave van een topografische kaart gecombineerd met bodemgegevens. Deze kaart is een samenvatting van een landschapsanalyse in een visualisatie. Met behulp van deze kaart wordt inzichtelijk welke soorten landschappen, bijzondere elementen zoals essen er zijn en welke kwaliteiten er in een gebied aanwezig zijn. Op basis van deze kaart kunnen ontwerpkeuzes worden
gemaakt en verduidelijkt.

Soort vsual:
Beeldstructuurkaart

Doel:
Vereenvoudigen veel informatie, inzichtelijk maken landschapskwaliteiten en karakteristieken, landschaps-analyse

De Centrale As is een 2x tweebaans weg tussen Nijega en Dokkum en zorgt voor een betere bereikbaarheid in het noorden. De weg leidt het verkeer om de dorpen heen. De aanleg heeft destijds nogal wat weerstand teweeg gebracht. Naast de realisatie van de weg is dan ook een gebiedsontwikkeling ontstaan. Binnen deze gebiedsontwikkeling wordt voor inpassing van de weg gezorgd, maar ook andere projecten die de leefbaarheid
in de omgeving zullen verbeteren.

Soort visual:
Infographic

Doel:
Voorlichting, werk vergemakkelijken, draagvlak / begrip vormen bij inwoners

Roodhart Re-creatie is werkzaam in de regio Baarn-Laren. Om bijzondere bedrijven letterlijk en figuurlijk op de kaart te zetten, ontstond het idee een kaart te maken waarop deze bedrijven staan. De kaart is een groeimodel waarbij nieuwe bedrijven zich kunnen aansluiten. De doelgroep van dit product is kinderen, om ze bewust te maken van de omgeving. Om het voor kinderen een uitdagend document te maken, zijn dieren en planten uit de omgeving in de rand verwerkt. Educatie en recreatie in één.

Soort visual:
Beleefkaart

 

Doel:
Voorlichting / educatie, promotie van regio, promotie ondernemers in regio

Het watersysteem rond de Dalfserveldwetering is veranderd. Daartoe is een gemaal langs de Overijsselse Vecht herbouwd en is de wetering ingericht als verbindende watergang voor onder andere de otter. Inmiddels is het project afgerond. Ook hier werd een informatiepaneel geplaatst, het gemaal ligt langs de doorgaande weg met parallelweg en fietspad. Op het paneel is informatie weergegeven over het gemaal, de waterhuishouding van het gebied en de ecologische voorzieningen die zijn toegepast. Dit is samengevat in een vogelvlucht.

Soort visual:
Vogelvlucht, infopaneel 

Doel:
Voorlichting / educatie, draagvlak / begrip vormen bij inwoners en bezoekers gebied

Kleine varkens zijn populair. Gek genoeg worden ze zelfs cadeau gedaan. Maar de meeste mensen weten niet wat een varken nodig heeft. Ze zijn superslim en de misvatting dat er microvarkens bestaan die echt klein blijven, lijkt te blijven bestaan. Ik schrok ervan hoeveel varkentjes weer op zoek zijn naar een nieuw huis. Toch komt herplaatsing vaker door gedrag dan grootte. Helaas realiseren mensen zich niet genoeg wat een varken nodig heeft en daarmee ontstond het idee een infographic te maken met informatie over grootte van het hok, voer, hoe groot verschillende soorten worden etc. Bedoeld om mensen bewust te maken.

Soort visual:
Infographic


Doel:
Bewustwording
Hulp voor de hobbyvarkenvereniging

Voor het goede doel zet ik me ook graag in. Zoals in dit geval voor de Hobbyvarken-vereniging

Inmiddels heb ik aan vele projecten mogen werken. Gaandeweg zal ik hier meer en meer projecten weergeven. Dit geeft je vast een beeld van de mogelijkheden.

Ben je enthousiast geworden over het gebruik van een visuals voor je bedrijf, project, promotie van je locatie, event of gebied? Of wil je eerst meer weten en kennismaken? Geen probleem!

Ben je overtuigd van de kracht van visuals en wil je een afspraak maken? Laat het weten en ik bel je terug. Bellen mag natuurlijk ook even, 061887135.

Ik vertel je graag meer. Met een half uur telefonisch contact kunnen we al sparren wat voor jou het beste kan werken, welke visuals je helpen.
Kost je niks, maar levert je veel inspiratie op.

error: Content is protected !!