Portfolio

In Zuidwest Drenthe liggen een groot aantal bijzondere locaties waar kinderen stoer in en met de natuur kunnen spelen. Maar hoe kun je kinderen vertellen waar ze die kunnen vinden? Hiertoe hebben we een schatkaart gemaakt. Een vogelvlucht van zuidwest Drenthe met hierop de locaties van de speelmogelijkheden. Met detail-tekeningen zijn de verschillende soorten van spelen op de kaart weergegeven. Inmiddels zijn kaarten voor heel Drenthe gemaakt.

Doel: 
Voorlichting, promotie regio

Het watersysteem rond de Dalfserveldwetering is veranderd. Daartoe is een gemaal langs de Overijsselse Vecht herbouwd en is de wetering ingericht als verbindende watergang voor onder andere de otter. Inmiddels is het project afgerond. Op het ontworpen paneel is informatie weergegeven over het gemaal, de
waterhuishouding van het gebied en de ecologische voorzieningen die zijn toegepast. Dit is samengevat in een vogelvlucht.

Doel:
Voorlichting / educatie

Draagvlak / begrip vormen bij inwoners en bezoekers gebied

Wat zegt de klant:
"Wij hadden een idee, Anoula het talent er iets moois van te maken.Anoula heeft eerst goed naar onze wensen geluisterd. Vervolgens heeft ze haar kennis, kunde en creativiteit ingezet voor een prachtig resultaat! "
Marloes van Schooten
toeristisch regisseur Zuidwest Drenthe

Digitaal tekenen biedt veel voordelen. Toch het beeld van authentiek tekenwerk, want dat is het ook nog maar dan met een digitaal potlood, maar ook de mogelijkheid snel dingen aan te kunnen passen.

Doel:
Vaardigheden verbreden en verdiepen

Als instructeur wil je graag dingen uitleggen. Maar als cursist is het soms veel informatie om te onthouden en zou je wel eens wat terug willen lezen. Hond en Harmonie wil graag wat mee kunnen geven. We hebben daarom een instructie in afbeeldingen gemaakt.

Doel:
Instructie verduidelijken in beelden

Op de voormalige locatie van museum de Koloniehof ligt nog altijd een fraaie tuin. Met een nieuw initiatief wordt hier een beleeftuin van gemaakt. Om de onderdelen en ligging van paden te verduidelijken is een beleefkaart getekend voor deze locatie.

Doel:
Verduidelijken onderdelen van de beleeftuin

Illustraties bij artikelen, voor boeken, voor je project of rapport, ook dat kan. De beeldbank raakt meer en meer gevuld, dus vraag gerust wat er al te krijgen is.

Doel:

Beeldbank

Het gebied De Lethe is een gebied van Staatsbosbeheer en vormt een ecologische zone naar Duitsland. Ter versterking van de ecologie worden de oevers van de aanwezige sloot aangepast en worden poelen aangelegd. De realisatie is minder snel gegaan dan verwacht. Daarmee ontstonden zorgen bij bewoners. Door middel van een presentatie voor bewoners op een bewonersavond werden vragen beantwoord. Omdat technische tekeningen en profielen voor veel mensen abracadabra zijn, zijn deze tekeningen vertaald naar leesbare kaarten.

Doel:
Draagvlak / begrip vormen bij inwoners en bezoekers gebied

Ondersteuning van organisaties in hun verhaal

In de Kop van overijssel en de zuidwestelijke hoek van Drenthe liggen meerdere nationale parken en kleinere natuurgebieden. Het is een unieke combinatie van verschillende natuur en landschappen binnen één regio. Om dit te promoten is een stuk opgenomen in het regiomagazine. In plaats van de kaart Stoer buitenspelen te gebruiken, is de kaart uitgebreid met de besproken natuurgebieden.

Doel:
Voorlichting

Promotie regio

Wanneer mensen schade aan de woning vermoeden veroorzaakt door bodemdaling door gaswinning, kunnen ze contact opnemen met de commissie. Medewerkers gaan dan langs en lichten hierbij toe hoe bodemdaling door gaswinning ontstaat. Van het proces van de gaswinning tot welke gevolgen dit zou kunnen hebben. Om dit verhaal niet keer op keer te vertellen is ervoor gekozen dat deel van het verhaal weer te geven in een animatie.

Doel:
Voorlichting / educatie

Werk vergemakkelijken van de medewerkers

Tijdwinst

In het verleden heb ik een vogelvlucht geschetst ter illustratie van een rapport over ontwikkelingen in en om Delfzijl. Deze vogelvlucht is min of meer het beeldmerk van het project geworden. In de tijd na deze schets heeft het project zich verder ontwikkeld, zijn er dingen veranderd, dingen weggevallen, dingen bijgekomen. Om de juiste informatie op de tekening weer te geven, is een nieuwe variant getekend. De vogelvlucht is onder andere gebruikt als praatplaat in het paviljoen van de gemeente op het nautische evenement Delfsail.

Doel:
Voorlichting

Overtuigingskracht tbv een subsidie-aanvraag.

Draagvlak / begrip vormen bij inwoners

Na jaren bouwen, is het gebied rond De Centrale As klaar. De Hege Diken is een tijdlang een gronddepot geweest, nu is het ingericht als een natuurgebied. Door studenten is er een vogelkijkhut gebouwd. In deze hut zijn info-panelen met voorkomende soorten opgehangen. RO visuals heeft studenten begeleid bij het ontwerpen van de infopanelen en de tekeningen van de vogels geleverd.

Doel:
Voorlichting / educatie
Vereenvoudiging van kenmerken van diersoorten
Draagvlak / begrip vormen bij inwoners voor inzicht in de ontwikkelingen in hun gebied
de afgelopen jaren

Wat zegt de klant:
"Anoula heeft zich veel verschillende visualisatie-technieken eigen gemaakt, waardoor zij voor ieder ruimtelijk project of vraagstuk de communicatie met de omgeving kan ondersteunen. Ze is zeer creatief en heeft een eigen stijl ontwikkeld, die goed past bij projecten in het landelijke gebied met verschillende type stakeholders. De visualisaties die Anoula maakt zijn altijd kleurrijk, natuurgetrouw, enthousiast en toegankelijk, waardoor je in je project een overtuigende en inspirerende boodschap kan overbrengen."
Carolien van der Ziel
Ecoloog

Ineens zijn we allemaal in een ongekende crisis beland. Wereldwijd zitten mensen thuis, blijven we zoveel mogelijk binnen. Voor velen is dat een uitdaging en de verveling slaat toe. Om daar in ieder geval voor een korte tijd iets aan te doen, heb ik een kleurplaat gemaakt met weetjes over een aantal dieren. Leuk bezig en educatief in een.

Doel:
Bezigheden in ongekende tijden

Rond de Regge vinden nieuwe ontwikkelingen plaats. Onder andere om de natuurwaarden te bevorderen. Oude meanders worden weer teruggebracht, er worden poelen aangelegd voor amfibieën, maar ook recreatief medegebruik krijgt er een plek. Keuzes in het ontwerp zijn uitgetekend in een technisch profiel. Maar die profielen zijn niet voor iedereen goed leesbaar. Daarom zijn ze bewerkt, gekleurd, voorzien van mensen, voertuigen en/of dieren.

Doel:
Draagvlak van verschillende betrokken organisaties

Herkenning van input van betrokken organisaties

Meer inzicht in het ontwerp en ontwerpkeuzes

Offertes bevatten vaak veel informatie. Onderdelen worden nauwkeurig beschreven om zo opdrachten te bemachtigen. In een infographic kan deze informatie worden samengevat. Samen vormen ze een krachtig aanbod en wekken vertrouwen bij potentiële opdracht-gevers. Elke offerte en elke opdracht is anders. Maatwerk beeldmateriaal is een smaakmaker in deze offertes.

Doel:
Opvallen tussen andere offertes
Verkrijgen van de opdracht
(Visuale) verbinding maken tussen het project en de organisatie en betrokkenen
Overzicht in offerteonderdelen

Een beeldstructuurkaart is een vereenvoudigde weergave van een topografische kaart gecombineerd met bodemgegevens. Deze kaart is een samenvatting van een landschapsanalyse in een visualisatie. Met behulp van deze kaart wordt inzichtelijk welke soorten landschappen, bijzondere elementen zoals essen er zijn en welke kwaliteiten er in een gebied aanwezig zijn. Op basis van deze kaart kunnen ontwerpkeuzes worden
gemaakt en verduidelijkt.

Doel:
Vereenvoudigen veel informatie
Inzichtelijk maken landschapskwaliteiten en karakteristieken
Landschapsanalyse

De Centrale As is een 2x tweebaans weg tussen Nijega en Dokkum en zorgt voor een betere bereikbaarheid in het noorden. De weg leidt het verkeer om de dorpen heen. De aanleg heeft destijds nogal wat weerstand teweeg gebracht. Naast de realisatie van de weg is dan ook een gebiedsontwikkeling ontstaan. Binnen deze gebiedsontwikkeling wordt voor inpassing van de weg gezorgd, maar ook andere projecten die de leefbaarheid
in de omgeving zullen verbeteren.

Doel:
Voorlichting
Werk vergemakkelijken van de medewerkers
Draagvlak / begrip vormen bij inwoners

Roodhart Re-creatie is werkzaam in de regio Baarn-Laren. Om bijzondere bedrijven letterlijk en figuurlijk op de kaart te zetten, ontstond het idee een kaart te maken waarop deze bedrijven staan. De kaart is een groeimodel waarbij nieuwe bedrijven zich kunnen aansluiten. De doelgroep van dit product is kinderen, om ze bewust te maken van de omgeving. Om het voor kinderen een uitdagend document te maken, zijn dieren en planten uit de omgeving in de rand verwerkt. Educatie en recreatie in één.

Doel:
Voorlichting / educatie
Promotie van de regio
Promotie van ondernemers in de regio

Het watersysteem rond de Dalfserveldwetering is veranderd. Daartoe is een gemaal langs de Overijsselse Vecht herbouwd en is de wetering ingericht als verbindende watergang voor onder andere de otter. Inmiddels is het project afgerond. Ook hier werd een informatiepaneel geplaatst, het gemaal ligt langs de doorgaande weg met parallelweg en fietspad. Op het paneel is informatie weergegeven over het gemaal, de waterhuishouding van het gebied en de ecologische voorzieningen die zijn toegepast. Dit is samengevat in een vogelvlucht.

Doel:
Voorlichting / educatie
Draagvlak / begrip vormen bij inwoners en bezoekers gebied

Kleine varkens zijn populair. Gek genoeg worden ze zelfs cadeau gedaan. Maar de meeste mensen weten niet wat een varken nodig heeft. Ze zijn superslim en de misvatting dat er microvarkens bestaan die echt klein blijven, lijkt te blijven bestaan. Ik schrok ervan hoeveel varkentjes weer op zoek zijn naar een nieuw huis. Toch komt herplaatsing vaker door gedrag dan grootte. Helaas realiseren mensen zich niet genoeg wat een varken nodig heeft en daarmee ontstond het idee een infographic te maken met informatie over grootte van het hok, voer, hoe groot verschillende soorten worden etc. Bedoeld om mensen bewust te maken.

Doel:
Bewustwording
Hulp voor de hobbyvarkenvereniging

Voor het goede doel zet ik me ook graag in. Zoals in dit geval voor de Hobbyvarken-vereniging

Inmiddels heb ik aan vele projecten mogen werken. Gaandeweg zal ik hier meer en meer projecten weergeven. Dit geeft je vast een beeld van de mogelijkheden.

Ben je enthousiast geworden over het gebruik van een visuals voor je bedrijf, project, promotie van je locatie, event of gebied? Of wil je eerst meer weten en kennismaken? Geen probleem!

Ben je overtuigd van de kracht van visuals en wil je een afspraak maken? Laat het weten en ik bel je terug.

Ik vertel je graag meer. Met een half uur telefonisch contact kunnen we al sparren wat voor jou het beste kan werken, welke visuals je helpen.

error: Content is protected !!