Projecten & Opdrachtgevers

Projecten

Projecten waar ik aan werk en heb gewerkt
– Animatie bodemdaling door gaswinning Fryslan
– Vogelvlucht en informatiepaneel gemaal De Broekhuizen
– Schatkaart en impressies speelbossen zuidwest Drenthe
– Updates van een aantal kaartbeelden gebiedsontwikkeling De Centrale As
– Voorkeursalternatief en visiekaarten Bargerveen zuid

– Vogelvlucht Marconi-project Delfzijl, 7 meter lang
– Kleurplaat en impressies BELeef jouw regio
– Presentatiepanelen Oude Willem
– Vogelvlucht voor informatiepaneel Beekherstel Vledder Aa
– Vogelvlucht en informatiepaneel Pesserma
– Begeleiding project met studenten De Centrale As
– Aanpassingen kaartmateriaal gebiedsontwikkeling De Centrale As voor informatiecentrum
– Herziening folder gebiedsontwikkeling De Centrale As
– Visualisaties indiening prijsvraag waterschappen
– Visiekaarten en voorkeursalternatief Bargerveen Noord
– Impressies van verschillende vogel- en vissoorten tbv informatiepanelen bij Hege Diken, Burgum
– Beplantingplan en landschappelijke inpassing particulier in combinatie met bedrijven
– Visiekaart Dollard
– Visualisaties Regge
– Vogelvlucht en infopaneel vispassage Echten
– Herziening maatregelenkaart De Centrale As
– Animatie bodemdaling door gaswinning Groningen
– Logo projectgroep Onze Hunze
– Opmaak van meerdere offertes in aanbestedingen voor ingenieursbureaus

En andere.

Opdrachtgevers

error: Content is protected !!