Portfolio

Hieronder tref je een overzicht aan van verschillende projecten en visuals die ik heb mogen uitwerken.
Soorten: praatplaat, vogelvlucht, visuele instructie, illustratie, doorsnede, animatie en meer.

Ben je benieuwd naar waarom visuals zo goed werken en wat ze je opleveren? Kijk dan eens hier.

Als je eerst op zoek bent naar welke soorten visuals er zijn, dan raad ik je aan eens op de pagina soorten visuals te kijken.
Of hieronder een kijkje te nemen tussen de projecten.

Een aantal projecten zijn al wel klaar, maar de buitenwereld heeft het resultaat nog niet gezien. Die kan ik hier ook nog niet tonen. Wanneer dit kan, zal ik ze hier opnemen.

Een van die projecten is het maken van allerlei illustraties voor een boek met natuurinclusieve ontwikkelingen. Daar wordt hard aan gewerkt, maar kan ik natuurlijk pas laten zien als het officieel is uitgebracht.

Ook werk ik aan een aantal posters over weidevogelbeheer en wat we voor akkervogels kunnen betekenen als onderwijsmateriaal.

Stay tuned!

Beleefkaart

In en om Staphorst is meer te doen dan je denkt. Wat er te beleven en te doen is hebben we letterlijk en figuurlijk op de kaart gezet. In een andere stijl dan andere kaarten en met veel tekeningen van de activiteiten en bezienswaardigheden.

Soort visual:
Vogelvlucht, beleefkaart

 

Doel: 
Voorlichting, promotie regio

In Zuidwest Drenthe liggen een groot aantal bijzondere locaties waar kinderen stoer in en met de natuur kunnen spelen. Maar hoe kun je kinderen vertellen waar ze die kunnen vinden? Hiertoe hebben we een schatkaart gemaakt. Een vogelvlucht van zuidwest Drenthe met hierop de locaties van de speelmogelijkheden. Met detail-tekeningen zijn de verschillende soorten van spelen op de kaart weergegeven. Inmiddels zijn kaarten voor heel Drenthe gemaakt.

Soort visual:
Vogelvlucht, beleefkaart

 

Doel: 
Voorlichting, promotie regio

Op de voormalige locatie van museum de Koloniehof ligt nog altijd een fraaie tuin. Met een nieuw initiatief wordt hier een beleeftuin van gemaakt. Om de onderdelen en ligging van paden te verduidelijken is een beleefkaart getekend voor deze locatie.

Soort visual:
Vogelvlucht, beleefkaart

Doel:
Verduidelijken beleeftuin

In de gemeente Westerveld is veel te beleven. Op het gebied van cultuur, wandelen, etc. Er is een set kaarten gemaakt per thema met handige adressen en een vogelvluchtkaart van de gemeente. Per thema zijn accenten aangepast.

Soort visual:
Vogelvlucht, beleefkaart

Doel:
Toeristen informeren

Roodhart Re-creatie is werkzaam in de regio Baarn-Laren. Om bijzondere bedrijven letterlijk en figuurlijk op de kaart te zetten, ontstond het idee een kaart te maken waarop deze bedrijven staan. De kaart is een groeimodel waarbij nieuwe bedrijven zich kunnen aansluiten. De doelgroep van dit product is kinderen, om ze bewust te maken van de omgeving. Om het voor kinderen een uitdagend document te maken, zijn dieren en planten uit de omgeving in de rand verwerkt. Educatie en recreatie in één.

Soort visual:
Beleefkaart

 

Doel:
Voorlichting / educatie, promotie van regio, promotie ondernemers in regio

Het gebied Matsloot ligt tussen de Onlanden en Groningen. Er komen veel gebiedsopgaven af op het gebied. Hier worden plannen voor voorbereid. Om een andere kijken mee te geven is er een alternatief opgesteld waarin met name ook de natuur een belangrijke plek heeft gekregen. Dit plan is aangeboden aan Provincie Drenthe.

Soort visual:
Vogelvlucht, beleefkaart

Doel:
Overtuigen

Beeldverhaal

Panorama Groningen is een lange afbeelding met de verschillende landschappen van Groningen en de kernkwaliteiten in beeld gebracht. Zo is een breed panorama ontstaan. Dit panorama is onderdeel van een pamflet met opgaven voor Groningen. Dat pamflet is aangeboden aan de provincie om input te geven voor de omgevingsvisie die wordt opgesteld.

Soort visual:
Beeldverhaal

Doel:
Versterking boodschap

 

Bovenstaande tekening is gemaakt ter ondersteuning van een opgestelde agenda voor een groen herstel van Drenthe na corona. Het kan anders en nu hebben we de kans om het gelijk groener aan te pakken. Het stuk is aangeboden aan de provincie om het ook daar op de agenda te zetten. De tekening is 2m lang geworden en nog groter afgedrukt.

Soort visual:
Beeldverhaal

Doel:
Versterking verhaal

Een webinar geven is spannend. Je hoopt dat het je klanten oplevert en dat je klanten iets gaan doen met wat je in het webinar vertelt. Vaak is er een aanbieding aan verbonden. Je wilt dat mensen hierop ingaan. Maar ze twijfelen wellicht nog. Door een visuele samenvatting van je webinar te laten maken kun je je potentiële klanten nog wat nasturen. En iedereen vind het leuk cadeautjes te ontvangen. Dit kan de doorslag betekenen om toch in te gaan op je aanbieding.

Soort visual:
Beeldverhaal

 


Doel:
Potentiële klanten overtuigen of langer vasthouden

Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe werkt aan diverse projecten, onder andere Dubbel Drents Goed. Met dit project wordt de voedselketen verkort. Producten worden lokaal geproduceerd en lokaal verwerkt. Hiervoor is het nodig om partijen te verbinden. Over dit proces is een voortgangsreportage opgesteld. Om het principe van het verkorten van de keten en het platform te verduidelijken is een beeldverhaal getekend.

Soort visual:
Beeldverhaal

Doel:
Toelichting stand van zaken

3D modellen

De silo op het terrein van de Perenhoeve krijgt een grondige make-over. Deze wordt verbouwd tot om 5 appartementen te herbergen met een groepsruimte. Met een 3D model laten we het gewenste eindbeeld zien zodat boekingen al op gang kunnen komen.

Soort visual:
3D model

Oefenproject om nieuwe opties onder de knie te krijgen. Een fantasielandschap, maar zou hier best willen wonen. Het huis is een free model, maar aangepast met materialen die beter passen.

Soort visual:
3D model

Grenzeloos gaat uitbreiden met een paar bungalows. Deze worden op het terrein ingepast. om het boeken al op gang te brengen, hebben we een aantal impressies gemaakt om de ligging en aankleding te laten zien.

Ze zijn gemaakt met een combinatie van Vectorworks en Twinmotion. Hiermee kunnen ook verschillende standen van de zon worden weergegeven.

Soort visual:
3D model

3D modellen geven snel veel inzicht.

Soort visual:
3D model

Wat zegt de klant:

Beeld zegt vaak meer dan 1000 woorden. Dat was dan ook de reden om Anoula in te schakelen. Voor mijn klanten zocht ik een heldere visual. Anoula heeft genoeg aan een korte breefing. En vertaalde mijn verhaal in een heldere plaat. Anoula weet de juiste sfeer te pakken. Dank je wel daarvoor!

Jolanda Wicherson

Businesscoach

Vogelvlucht

Weidevogels hebben het moeilijk in ons hedendaagse landschap. Er zijn dingen die agrariërs kunnen doen om weidevogels te helpen. In deze vogelvlucht zijn die maatregelen verbeeld. De plaat zal gebruikt worden als onderwijsmateriaal bij onder andere Van Hall Larenstein Leeuwarden.

Soort visual:
Vogelvlucht

 

Doel: 
Educatie, onderwijsmateriaal

Gemeente Groningen heeft een puntensysteem bedacht voor nieuwe ontwikkelingen om zo natuurinclusief bouwen te stimuleren. Om inzicht te geven in de verschillende maatregelen is een vogelvlucht op wijkniveau gemaakt. Deze plaat is op een website nader toegelicht. RO visuals maakte ook de folder bij dit project.

Soort visual:
Vogelvlucht

 

Doel: 
Voorlichting

Groningen werkt aan een omgevingsvisie. Dit was voor een aantal natuur- en landschapsorganisaties reden om een eigen toekomstperspectief voor de provincie op te stellen waarbij natuur en landschap een hoofdrol spelen. Dit toekomstperspectief kan dan als input voor de omgevingsvisie worden gebruikt.

Soort visual:
Vogelvlucht, beleefkaart

 

Doel: 
Inspiratie

In Zuidwest Drenthe liggen een groot aantal bijzondere locaties waar kinderen stoer in en met de natuur kunnen spelen. Maar hoe kun je kinderen vertellen waar ze die kunnen vinden? Hiertoe hebben we een schatkaart gemaakt. Een vogelvlucht van zuidwest Drenthe met hierop de locaties van de speelmogelijkheden. Met detail-tekeningen zijn de verschillende soorten van spelen op de kaart weergegeven. Inmiddels zijn kaarten voor heel Drenthe gemaakt.

Soort visual:
Vogelvlucht, beleefkaart

 

Doel: 
Voorlichting, promotie regio

In het verleden heb ik een vogelvlucht geschetst ter illustratie van een rapport over ontwikkelingen in en om Delfzijl. Deze vogelvlucht is min of meer het beeldmerk van het project geworden. In de tijd na deze schets heeft het project zich verder ontwikkeld, zijn er dingen veranderd, dingen weggevallen, dingen bijgekomen. Om de juiste informatie op de tekening weer te geven, is een nieuwe variant getekend. De vogelvlucht is onder andere gebruikt als praatplaat in het paviljoen van de gemeente op het nautische evenement Delfsail.

Soort visual:
Vogelvlucht

Doel:
Voorlichting, overtuigings-kracht tbv een subsidie-aanvraag. Draagvlak / begrip vormen bij inwoners

Het watersysteem rond de Dalfserveldwetering is veranderd. Daartoe is een gemaal langs de Overijsselse Vecht herbouwd en is de wetering ingericht als verbindende watergang voor onder andere de otter. Inmiddels is het project afgerond. Ook hier werd een informatiepaneel geplaatst, het gemaal ligt langs de doorgaande weg met parallelweg en fietspad. Op het paneel is informatie weergegeven over het gemaal, de waterhuishouding van het gebied en de ecologische voorzieningen die zijn toegepast. Dit is samengevat in een vogelvlucht.

Soort visual:
Vogelvlucht, infopaneel 

Doel:
Voorlichting / educatie, draagvlak / begrip vormen bij inwoners en bezoekers gebied

Op de voormalige locatie van museum de Koloniehof ligt nog altijd een fraaie tuin. Met een nieuw initiatief wordt hier een beleeftuin van gemaakt. Om de onderdelen en ligging van paden te verduidelijken is een beleefkaart getekend voor deze locatie.

Soort visual:
Vogelvlucht, beleefkaart

Doel:
Verduidelijken beleeftuin

In de Kop van overijssel en de zuidwestelijke hoek van Drenthe liggen meerdere nationale parken en kleinere natuurgebieden. Het is een unieke combinatie van verschillende natuur en landschappen binnen één regio. Om dit te promoten is een stuk opgenomen in het regiomagazine. In plaats van de kaart Stoer buitenspelen te gebruiken, is de kaart uitgebreid met de besproken natuurgebieden.

Soort visual:
Vogelvlucht

 

Doel:
Voorlichting, promotie regio

In de gemeente Westerveld is veel te beleven. Op het gebied van cultuur, wandelen, etc. Er is een set kaarten gemaakt per thema met handige adressen en een vogelvluchtkaart van de gemeente. Per thema zijn accenten aangepast.

Soort visual:
Vogelvlucht, beleefkaart

Doel:
Toeristen informeren

Animatie en motion graphic

Wanneer mensen schade aan de woning vermoeden veroorzaakt door bodemdaling door gaswinning, kunnen ze contact opnemen met de commissie. Medewerkers gaan dan langs en lichten hierbij toe hoe bodemdaling door gaswinning ontstaat. Van het proces van de gaswinning tot welke gevolgen dit zou kunnen hebben. Om dit verhaal niet keer op keer te vertellen is ervoor gekozen dat deel van het verhaal weer te geven in een animatie.

Soort visual:
Animatie

 Doel:
Voorlichting / educatie, werk vergemakkelijken van de medewerkers, tijdwinst

Fotobewerking

Panorama Groningen is een lange afbeelding met de verschillende landschappen van Groningen en de kernkwaliteiten in beeld gebracht. Zo is een breed panorama ontstaan. Dit panorama is onderdeel van een pamflet met opgaven voor Groningen. Dat pamflet is aangeboden aan de provincie om input te geven voor de omgevingsvisie die wordt opgesteld.

Soort visual:
Fotobewerkingen

Doel: overtuigen van de kwaliteiten van Groningen en deze te bechermen

 

Nabij Beilen staat een pompstation van Waterbedrijf Midden Drenthe. Dit station wordt verbouwd naar een duurzame installatie. Daarbij wordt de directe omgeving aantrekkelijk ingericht voor bezoekers, vindt er natuurontwikkeling plaats en is er ruimte voor duurzame energieopwekking. Hier is een intwerp voor gemaakt.
Om tijdens een bewonersavond de mensen inzicht te geven in het ontwerp zijn een aantal foto’s bewerkt van bestaande situatie naar de nieuwe situatie.

Soort visual:
Fotobewerkingen

Doel:
inzichtelijk maken ontwerp

Realistische tekeningen

Eikelmuizen zijn ernstig bedreigde diertjes in ons land. De Zoogdiervereniging heeft vorig jaar veel aandacht besteed aan dit diertje om ze beter te kunnen beschermen. Ze zijn zo mooi en daarom wilde ik er eentje tekenen.

Soort visual:
Realistisch

Doel:
Voorlichting / educatie

 

Om voorgestelde veranderingen in een gebied te verduidelijken, zijn impressies getekend. In deze impressies zijn een aantal vogelsoorten opgenomen, waaronder dit steenuiltje.

Soort visual:
Realistisch

Doel:
Voorlichting / educatie, draagvlak / begrip voor ontwikkelingen

Je huisdier is je dierbaar. We leggen hun slapende koppies of gekke capriolen niet voor niets in veel foto’s vast. Dit is een digitale tekening. Eens wat anders dan een foto en ook prima geschikt als illustratie bij artikelen of een uitleg van oefeningen.

Soort visual:
Realistisch

Doel:
Herinneringen voor later

Na jaren bouwen, is het gebied rond De Centrale As klaar. De Hege Diken is een tijdlang een gronddepot geweest, nu is het ingericht als een natuurgebied. Door studenten is er een vogelkijkhut gebouwd. In deze hut zijn info-panelen met voorkomende soorten opgehangen. RO visuals heeft studenten begeleid bij het ontwerpen van de infopanelen en de tekeningen van de vogels geleverd.

Soort visual:
Realistisch

Doel:
Voorlichting / educatie, draagvlak / begrip voor ontwikkelingen

Als instructeur wil je graag dingen uitleggen. Maar als cursist is het soms veel informatie om te onthouden en zou je wel eens wat terug willen lezen. Hond en Harmonie wil graag wat mee kunnen geven. We hebben daarom een instructie in afbeeldingen gemaakt.

Soort visual:
Realistisch

Doel:
Instructie verduidelijken

Illustraties bij artikelen, voor boeken, voor je project of rapport, ook dat kan. De beeldbank raakt meer en meer gevuld, dus vraag gerust wat er al te krijgen is.

Soort visual:
Realistisch

Doel:
Beeldbank

Ineens zijn we allemaal in een ongekende crisis beland. Wereldwijd zitten mensen thuis, blijven we zoveel mogelijk binnen. Voor velen is dat een uitdaging en de verveling slaat toe. Om daar in ieder geval voor een korte tijd iets aan te doen, heb ik een kleurplaat gemaakt met weetjes over een aantal dieren. Leuk bezig en educatief in een.

Soort  visual:
Artist impression, realistisch

Doel:
Bezigheden in ongekende tijden

Kaarten

Westerbergen is een groot recreatieterrein met veel voorzieningen. er is een grote camping en een groot deel met recreatiebungalows. De plattegrond was verouderd en werd met dit project in een nieuwe jas gestoken. Speciaal voor Westerbergen heb ik tekentechnieken dan wel een weergave van bomen uitgewerkt.

De kaart is opgenomen in de brochure en de website en komt waarschijnlijk ook bij de ingang te staan.

Soort visual:
Cartografie, artist impression

Doel:
Gasten de weg wijzen over het terein

Het gebied De Lethe is een gebied van Staatsbosbeheer en vormt een ecologische zone naar Duitsland. Ter versterking van de ecologie worden de oevers van de aanwezige sloot aangepast en worden poelen aangelegd. De realisatie is minder snel gegaan dan verwacht. Daarmee ontstonden zorgen bij bewoners. Door middel van een presentatie voor bewoners op een bewonersavond werden vragen beantwoord. Omdat technische tekeningen en profielen voor veel mensen abracadabra zijn, zijn deze tekeningen vertaald naar leesbare kaarten.

Soort visual:
Cartografie, artist impression

 Doel:
Draagvlak / begrip vormen bij inwoners en bezoekers gebied, Ondersteuning van organisaties in hun verhaal

Sinds 2021 hebben de Koloniën van Weldadigheid de status van Wereld erfgoed. Het is voor de Nederlandse tuin- en landschapsinrichting een uniek project geweest, dus een terechte status. Om bezoekers te helpen de verschillende gebouwen/monumenten in de kern van Frederiksoord te vinden, hebben we een kaart gemaakt. Een plattegrond met kleine tekeningen van de bebouwing.

Soort visual:
Cartografie, artist impression

Doel:
Wegwijzer

Prolander werkt aan veel verschillende projecten in en om de Drentsche Aa. Deze projecten worden op een website toegelicht. Om een overzicht te geven in de projecten en ligging in het Drentsche Aa gebied, is een kaart gemaakt. Deze kaart is interactief gemaakt. Door met je muis boven een bolletje te hangen, verschijnt er meer informatie en kun je doorklikken naar een webpagina met meer tekst.

Soort visual:
Cartografie, artist impression

Doel:
Overzicht projecten

De Tuinbouwschooltuinen van Frederiksoord liggen in de koloniën van Weldadigheid. Ze zijn sinds het sluiten van de Tuinbouwschool wat in verval geraakt. Maar krijgen nu nieuw leven ingeblazen. Jaarlijks komen veel mensen een wandeling door de tuin maken. bij de entree is een bord geplaatst met een isometrie van de tuinen om mensen wegwijs te maken.

Soort visual:
Cartografie, artist impression

Doel:
Overzicht tuinbouwschooltuin

Een beeldstructuurkaart is een vereenvoudigde weergave van een topografische kaart gecombineerd met bodemgegevens. Deze kaart is een samenvatting van een landschapsanalyse in een visualisatie. Met behulp van deze kaart wordt inzichtelijk welke soorten landschappen, bijzondere elementen zoals essen er zijn en welke kwaliteiten er in een gebied aanwezig zijn. Op basis van deze kaart kunnen ontwerpkeuzes worden
gemaakt en verduidelijkt.

Soort vsual:
Beeldstructuurkaart

Doel:
Vereenvoudigen veel informatie, inzichtelijk maken landschapskwaliteiten en karakteristieken, landschaps-analyse

Wat zegt de klant:
"Wij hadden een idee, Anoula het talent er iets moois van te maken.Anoula heeft eerst goed naar onze wensen geluisterd. Vervolgens heeft ze haar kennis, kunde en creativiteit ingezet voor een prachtig resultaat! "
Marloes van Schooten
toeristisch regisseur Zuidwest Drenthe

Artist impressions

Jelly’s Hoeve is een camping in Havelte. Het grenst aan het Uffelter Binnenveld. De camping gaat een aantal plekken omvormen naar topplekken: plekken met een eigen stroomaansluiting en vuilwaterafvoer en een eigen terras om van de aangrenzende natuur te genieten.

Hiervoor is een ontwerp gemaakt, wordt een beplantingsplan opgesteld en worden impressies gemaakt om de nieuwe plekken alvast te kunnen promoten.

Soort visual:
Artist impression

Doel:
Potentiële gasten verleiden en een beeld geven van toekomstige plekken

In Zwolle leeft de wens een voedselbos te realiseren. hier is een overhoek voor gevonden. Alleen is er nogal wat weerstand vanuit de omgeving. bewoners zinn bang dat het een groot donker bos gaat worden. Door impressies te maken wordt een beeld geschetst van hoe een voedselbos is opgebouwd. Zodat het juiste beeld wordt gedeeld.

Soort visual:
Artist impression

 
Doel:
Verhelderen wat een voedselbos nu eigenlijk is

Voedselbos Zwolle

Het gebied De Lethe is een gebied van Staatsbosbeheer en vormt een ecologische zone naar Duitsland. Ter versterking van de ecologie worden de oevers van de aanwezige sloot aangepast en worden poelen aangelegd. De realisatie is minder snel gegaan dan verwacht. Daarmee ontstonden zorgen bij bewoners. Door middel van een presentatie voor bewoners op een bewonersavond werden vragen beantwoord. Omdat technische tekeningen en profielen voor veel mensen abracadabra zijn, zijn deze tekeningen vertaald naar leesbare kaarten.

Soort visual:
Cartografie, artist impression

 Doel:
Draagvlak / begrip vormen bij inwoners en bezoekers gebied, Ondersteuning van organisaties in hun verhaal

Het Drentsche Aa gebied is een bijzonder landschap met beekdalen. Ook dit gebied staat onder druk van schaalvergroting, invloeden op de waterkwaliteit en natuurwaarden verdwijnen als er niks gebeurt. Prolander werkt op verschillende plekken aan dit beekdalsysteem. Om het verhaal en nut en noodzaak van projecten te verduidelijken zijn diverse beelden gemaakt.

Soort visual:
Artist impression, doorsnede

 
Doel:
Verhaal nut en noodzaak project vertellen

Ons landschap is natuurlijk ook niet van de ene op de andere dag ontstaan. Welke processen hebben ervoor gezorgd dat ons landschap zich is gaan vormen? En wat heeft ervoor gezorgd dat het er uitziet zoals we het nu herkennen. Een van die processen is weergegeven in deze visual.

Soort visual:
Artist impression

 
Doel:
Vertellen geschiedenis

Digitaal tekenen biedt veel voordelen. Toch het beeld van authentiek tekenwerk, want dat is het ook nog maar dan met een digitaal potlood, maar ook de mogelijkheid snel dingen aan te kunnen passen.

Soort visual:
Artist impression

Doel:
Vaardigheden verbreden

Ineens zijn we allemaal in een ongekende crisis beland. Wereldwijd zitten mensen thuis, blijven we zoveel mogelijk binnen. Voor velen is dat een uitdaging en de verveling slaat toe. Om daar in ieder geval voor een korte tijd iets aan te doen, heb ik een kleurplaat gemaakt met weetjes over een aantal dieren. Leuk bezig en educatief in een.

Soort  visual:
Artist impression, realistisch

Doel:
Bezigheden in ongekende tijden

Rond de Regge vinden nieuwe ontwikkelingen plaats. Onder andere om de natuurwaarden te bevorderen. Oude meanders worden weer teruggebracht, er worden poelen aangelegd voor amfibieën, maar ook recreatief medegebruik krijgt er een plek. Keuzes in het ontwerp zijn uitgetekend in een technisch profiel. Maar die profielen zijn niet voor iedereen goed leesbaar. Daarom zijn ze bewerkt, gekleurd, voorzien van mensen, voertuigen en/of dieren.

Soort visual:
Artist impression, doorsnede

Doel:
Draagvlak, herkenning van input van betrokken organisaties, meer inzicht in het ontwerp en ontwerpkeuzes

Infographics

Een cursus Infographics in de stijl van National Geographic heb ik de eikelmuis als onderwerp genomen. Naast het hoofdonderwerp zijn details zoals een afbeelding van het leefgebied en een slapende eikelmuis opgenomen.

Soort visual:
Infographic

Doel:
Voorlichting, educatie

 

Met hele simpele dingen kun je biodiversiteit op en om het erf bevorderen. Denk aan een inheemse struiken, stroken niet maaien, modderpoeltjes en dergelijke. In hagen scharrelen egels en muisjes, in een boomgaard zitten insecten als bijen en hommels, et cetera.
Deze poster geeft inzicht in de soorten die je op het Friese erf kunt aantreffen en wat je kunt doen om deze dieren aan te trekken.

Soort visual:
Infographic

Doel:
Voorlichting, draagvlak / begrip

Om natuur te beschermen heeft Stadswerk een Gedragscode Flora en Faunawet in het leven geroepen. Witteveen groenprojecten en advies heeft deze gedragscode omgezet naar een gedragscode specifiek voor de gemeente Harlingen.

Het doel hiervan is beleidsmedewerkers bewust maken van de gedragscode en deze beter te laten onthouden.  Het is een serie van 5 posters die samen het hele verhaal vertellen, maar afzonderlijk ook toe te passen zijn.

Soort visual:
Infographic

Doel:
informatie structureren
(Visuale) verbinding maken tussen project en organisatie en betrokkenen

Sloten worden vaak op een standaard manier geschoond. Dat schonen is nodig om de doorstroming te behouden. de standaard manier zorgt er echter voor dat veel natuurwaarden verloren gaan. Ecologisch slootschonen is een ander manier van schonen waarbij zoveel mogelijk natuurwaarden blijven behouden. Deze infographic geeft inzicht in de manier van schonen en welke natuurwaarden je in en om de sloot tegenkomt.

Soort visual:
Infographic

Doel:
Voorlichting, draagvlak / begrip

Offertes bevatten vaak veel informatie. Onderdelen worden nauwkeurig beschreven om zo opdrachten te bemachtigen. In een infographic kan deze informatie worden samengevat. Samen vormen ze een krachtig aanbod en wekken vertrouwen bij potentiële opdracht-gevers. Elke offerte en elke opdracht is anders. Maatwerk beeldmateriaal is een smaakmaker in deze offertes.

Soort visual:
Infographic

Doel:
Opvallen, (Visuale) verbinding maken tussen project en organisatie en betrokkenen
Overzicht in offerteonderdelen

De Centrale As is een 2x tweebaans weg tussen Nijega en Dokkum en zorgt voor een betere bereikbaarheid in het noorden. De weg leidt het verkeer om de dorpen heen. De aanleg heeft destijds nogal wat weerstand teweeg gebracht. Naast de realisatie van de weg is dan ook een gebiedsontwikkeling ontstaan. Binnen deze gebiedsontwikkeling wordt voor inpassing van de weg gezorgd, maar ook andere projecten die de leefbaarheid
in de omgeving zullen verbeteren.

Soort visual:
Infographic

Doel:
Voorlichting, werk vergemakkelijken, draagvlak / begrip vormen bij inwoners

Kleine varkens zijn populair. Gek genoeg worden ze zelfs cadeau gedaan. Maar de meeste mensen weten niet wat een varken nodig heeft. Ze zijn superslim en de misvatting dat er microvarkens bestaan die echt klein blijven, lijkt te blijven bestaan. Ik schrok ervan hoeveel varkentjes weer op zoek zijn naar een nieuw huis. Toch komt herplaatsing vaker door gedrag dan grootte. Helaas realiseren mensen zich niet genoeg wat een varken nodig heeft en daarmee ontstond het idee een infographic te maken met informatie over grootte van het hok, voer, hoe groot verschillende soorten worden etc. Bedoeld om mensen bewust te maken.

Soort visual:
Infographic


Doel:
Bewustwording
Hulp voor de hobbyvarkenvereniging

Voor het goede doel zet ik me ook graag in. Zoals in dit geval voor de Hobbyvarken-vereniging

Infoborden

Het watersysteem rond de Dalfserveldwetering is veranderd. Daartoe is een gemaal langs de Overijsselse Vecht herbouwd en is de wetering ingericht als verbindende watergang voor onder andere de otter. Inmiddels is het project afgerond. Ook hier werd een informatiepaneel geplaatst, het gemaal ligt langs de doorgaande weg met parallelweg en fietspad. Op het paneel is informatie weergegeven over het gemaal, de waterhuishouding van het gebied en de ecologische voorzieningen die zijn toegepast. Dit is samengevat in een vogelvlucht.

Soort visual:
Vogelvlucht, infopaneel 

Doel:
Voorlichting / educatie, draagvlak / begrip vormen bij inwoners en bezoekers gebied

De Vledder Aa is een oud beeksysteem in Drenthe. In de loop der jaren is deze beek recht getrokken. ER zijn projecten opgestart om de beek weer te laten meanderen.  Het is een gebied waar je ook mooi kunt wandelen en om de bezoekers te laten zien wat er in een gebied aan natuurontwikkeling en waterhuishouding wordt gedaan, is een informatiepaneel geplaatst. Op dit paneel is een vogelvlucht getekend met een overzicht van de beek en de omgeving.

Soort visual:
Vogelvlucht, infopaneel

Doel:
Voorlichting / educatie, draagvlak / begrip vormen bij inwoners en bezoekers gebied

Nabij Hoogeveen ligt het Oude Diep. een beeksysteem dat om Hoogeveen heen kronkelt. Dit bord staat ten noorden van Hoogeveen en vertelt wat er in het gebied is gedaan om de waterhuishouding te verbeteren.

Soort visual:
Vogelvlucht, infopaneel

Doel:
Voorlichting / educatie, draagvlak / begrip vormen bij inwoners en bezoekers gebied

Maatwerk

Veel voorbeelden van de mogelijkheden zie je hierboven. Elk project is anders. Andere omgeving, andere partijen, andere uitwerking. Elke visual is dus maatwerk. Soms maak ik gebruik van dieren oid die ik eerder heb getekend.

Wat zegt de klant:
"Anoula heeft zich veel verschillende visualisatie-technieken eigen gemaakt, waardoor zij voor ieder ruimtelijk project of vraagstuk de communicatie met de omgeving kan ondersteunen. Ze is zeer creatief en heeft een eigen stijl ontwikkeld, die goed past bij projecten in het landelijke gebied met verschillende type stakeholders. De visualisaties die Anoula maakt zijn altijd kleurrijk, natuurgetrouw, enthousiast en toegankelijk, waardoor je in je project een overtuigende en inspirerende boodschap kan overbrengen."
Carolien van der Ziel
Ecoloog

Inmiddels heb ik aan vele projecten mogen werken. Gaandeweg zal ik hier meer en meer projecten weergeven. Dit geeft je vast een beeld van de mogelijkheden.

Ben je enthousiast geworden over het gebruik van een visuals voor je bedrijf, project, promotie van je locatie, event of gebied? Of wil je eerst meer weten en kennismaken? Geen probleem!

Ben je overtuigd van de kracht van visuals en wil je een afspraak maken? Laat het weten en ik bel je terug. Bellen mag natuurlijk ook even, 061887135.

Ik vertel je graag meer. Met een half uur telefonisch contact kunnen we al sparren wat voor jou het beste kan werken, welke visuals je helpen.
Kost je niks, maar levert je veel inspiratie op.

error: Content is protected !!